เราพัฒนานวัตกรรมไม่หยุดยั้ง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Scroll to Explore

ที่เดลต้า เราช่วยกันเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา เราปฏิรูปอาคาร การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เราสร้างเมืองอัจฉริยะ และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด

ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแบรนด์ของเรา ก้าวไปสู่ผู้นำโซลูชัน อุตสาหกรรมและการค้าแห่งอนาคต

“เราขยายผลิตภัณฑ์ของเราไปทั้งในอุตสาหกรรมและเชิงพานิชย์ ที่เดลต้า เรามอบโซลูชั่นนวัตกรรมและประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น”

— นายเจิ้ง ผิง, CEO ของเดลต้า

แบรนด์ของเรากำลังเติบโตในวงกว้างขึ้น เดลต้าได้ขยายโซลูชั่นประสิทธิพลังงานสู่ผู้บริโภคมากขึ้น ได้แก่ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อาคารอัจฉริยะ ไมโครกริดและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแก่ลูกค้าของเราที่หลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

สร้างสรรค์วันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ที่เดลต้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานฝังแน่นอยู่ในพันธกิจของเรา แม้ว่า ธุรกิจและอัตลักษณ์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไป แต่พันธกิจของบริษัทยังคงเดิม นั่นคือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ที่เดลต้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานฝังแน่นอยู่ในคติพจน์ของเรา แม้ว่า ธุรกิจและอัตลักษณ์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไป แต่พันธกิจของบริษัทยังคงเดิม นั่นคือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

อัตลักษณ์ใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่เดลต้าได้สร้างขึ้น

เราขยายธุรกิจของเราสู่ตลาดใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ของเราแสดงให้เห็นถึงการปฏิวัติจากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์แบบครบวงจร

เส้นแถบความก้าวหน้า

持續進化的動力

สีน้ำเงินเป็นเอกลักษณ์ของเดลต้า เส้นแถบความก้าวหน้านี้และส่วนที่เปลี่ยนสีเป็นสัญลักษณ์แห่งวิวัฒนาการของเดลต้า สำหรับแบรนด์เดลต้าเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

วงจรพลังงาน

永續創新的解方

จากเส้นแถบเปลี่ยนรูปเป็นวงจรพลังงาน แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน การไหลของพลังงานอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความกระตือรือร้นของเรา ที่จะทำให้โลกรอบตัวเราน่าอยู่ขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่

ดีไซน์การออกแบบ
ที่ปรับเปลี่ยนได้

友善包容的設計系統

รูปแบบและดีไซน์ของเดลต้าคำนึงถึงลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดีไซน์สะท้อนตัวตนและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โซลูชั่นสำหรับเมืองที่ยัง่ยืน

ที่เดลต้า เราประยุกต์โซลูชันนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในทางอุตสาหกรรมและการค้าพานิชย์

พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่ง

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการจัดการพลังงานและความร้อน เดลต้ายกระดับอุตสาหกรรมไอที โซลูชันระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และสมาร์ทโฟน ในเวลาเดียวกัน เดลต้าได้นำเทคโนโลยีหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน พัฒนาสู่โซลูชันจ่ายไฟในรถยนต์ไฮบริด ช่วยยกระดับการคมนาคมในเมืองต่างๆสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ยกระดับสู่โรงงาน 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เมกะเทรนด์ในขณะนี้ เดลต้าได้พัฒนาและผลิตโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ อาทิเช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบแมชชีนวิชั่น อุปกรณ์ควบคุม PLC และตัวควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับงาน CNC ทำให้การปฎิวัติโรงงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ระบบอาคารอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

อาคารอัจฉริยะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โซลูชันระบบอาคารอัตโนมัติของเดลต้าผสานรวมกับระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศ แสงสว่าง การจัดการพลังงาน และความปลอดภัย เพื่อทำให้อาคารเหมาะสมต่อผู้อยู่อาศัยและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานไอซีที

ให้คุณเชื่อมต่อกัน

เราทราบดีว่าการเชื่อมต่อกันมีความสำคัญเพียงใด เดลต้านำเสนอโซลูชั่นเครื่องสำรองไฟ ระบบไฟฟ้าสำหรับโทรคมนาคม 5G กรีนดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เราบูรณาการแหล่งกำเนิดพลังงาน การจัดเก็บ และการจัดการพลังงาน เพื่อให้บริการโซลูชั่นสำหรับพลังงานหมุนเวียน ไมโครกริด สมาร์ทกริด และโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่ง

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานและความร้อนชั้นนำของโลก เดลต้ายกระดับอุตสาหกรรมไอที โซลูชันการจัดการระบายความร้อนของเราไปในคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และสมาร์ทโฟน ในเวลาเดียวกัน เรานำเทคโนโลยีหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนโซลูชันระบบจ่ายกำลังไฟแก่รถยนต์ไฮบริด ซึ่งช่วยให้การคมนาคมของเมืองต่างๆสู่คาร์บอนต่ำ

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ยกระดับโรงงาน

Industry 4.0 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เดลต้าได้กำลังพัฒนาและผลิตโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ อาทิเช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบแมชชีนวิชัน และ อุปกรณ์ควบคุม PLC และตัวควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับงาน CNC เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงโรงงานสู่ยุคใหม่เป็นเรื่องง่าย

ระบบอาคารอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

อาคารอัจฉริยะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โซลูชันระบบอาคารอัตโนมัติของเดลต้าผสานรวมกับการปรับอากาศ คุณภาพอากาศ แสงสว่าง การจัดการพลังงาน และความปลอดภัย เพื่อทำให้อาคารเหมาะสมต่อผู้อยู่อาศัยและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานไอซีที

ให้คุณเชื่อมต่อกัน

เราทราบดีว่าการเชื่อมต่อกันมีความสำคัญเพียงใด เดลต้านำเสนอโซลูชั่นเครื่องสำรองไฟ ระบบไฟฟ้าสำหรับโทรคมนาคม 5G กรีนดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เราบูรณาการแหล่งกำเนิดพลังงาน การจัดเก็บ และการจัดการพลังงาน เพื่อให้บริการโซลูชั่นสำหรับพลังงานหมุนเวียน ไมโครกริด สมาร์ทกริด และโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

RE100: ภายในปี 2030 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เดลต้าเข้าร่วมโครงการริเริ่มพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก RE100 โดยสัญญาว่าจะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 และตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจริง เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจธุรกิจของเรา

งานประชุมสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ: เดลต้าได้เข้าร่วมงานเป็นเวลา 14 ปี ต่อเนื่องกัน

เนื่องจากเดลต้าได้เข้าร่วมงานประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน เดลต้าได้รับความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราได้ช่วยสมาคมพัฒนาองค์กรธุรกิจแห่งสาธารณรัฐจีนในการรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายสภาพภูมิอากาศ

สิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด 10,989 ฉบับ

ในปี 2565 เดลต้าได้รับสิทธิบัตร 10,989 ฉบับ สำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง เดลต้าลงทุนในส่วนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 8% ของรายได้ทั้งหมด

RE100: ภายในปี 2030 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เดลต้าเข้าร่วมโครงการริเริ่มพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก RE100 โดยสัญญาว่าจะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 และตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจริง เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจธุรกิจของเรา

งานประชุมสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ: เดลต้าได้เข้าร่วมงานเป็นเวลา 14 ปี ต่อเนื่องกัน

เนื่องจากเดลต้าได้เข้าร่วมงานประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน เดลต้าได้รับความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราได้ช่วยสมาคมพัฒนาองค์กรธุรกิจแห่งสาธารณรัฐจีนในการรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายสภาพภูมิอากาศ

สิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด 10,989 ฉบับ

ในปี 2565 เดลต้าได้รับสิทธิบัตร 10,989 ฉบับ สำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง เดลต้าลงทุนในส่วนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 8% ของรายได้ทั้งหมด

มุ่งมั่นสู่อนาคตสีเขียว

การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักของงานของเรามาโดยตลอด คำจำกัดความของความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังวัดจากเราได้สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย นั่นคือเหตุผลที่พันธกิจของเรา คือ การจัดหาโซลูชั่นนวัตกรรมสะอาด และประหยัดพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Back to Top